Prawo cywilne

Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień od osób fizycznych i prawnych związanych z wypadkami komunikacyjnymi, roszczeń z ubezpieczeń OC, AC, NNW, ubezpieczeń lokali i innych. Reprezentujemy osoby poszkodowane na etapie zgłaszania szkody, kontaktów z ubezpieczycielem, w ramach mediacji i w postępowaniach sądowych. Doradzamy z jakimi roszczeniami wobec ubezpieczyciela można wystąpić i jak je udowodnić.

Wspieramy także naszych klientów przy wyborze sposobu rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, w imieniu spadkobierców prowadzimy postępowania sądowe obejmujące stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spis inwentarza oraz sprawy o zachowek.

Zajmujemy się także problematyką związaną z nieruchomościami:

  • umowy sprzedaży,
  • umowy o korzystanie z nieruchomości przez podmioty trzecie,
  • zniesienie współwłasności,
  • zarząd nieruchomością wspólną,
  • rozliczanie nakładów i pożytków pomiędzy współwłaścicielami,
  • dochodzenie roszczeń od najemców, dzierżawców, posiadaczy samoistnych i zależnych,
  • zasiedzenie nieruchomości,
  • służebności gruntowe,
  • sprawy wieczystoksięgowe,
  • eksmisje.