Polecamy

Sądy i Trybunały

Sąd Najwyższy http://www.sn.pl/
Trybunał Konstytucyjny http://www.trybunal.gov.pl/
Naczelny Sąd Administracyjny http://www.nsa.gov.pl/
Sąd Apelacyjny w Poznaniu http://www.poznan.sa.gov.pl/
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu http://bip.wsa.poznan.pl/
Sąd Okręgowy w Poznaniu http://www.poznan.so.gov.pl/

Adwokatura

Naczelna Rada Adwokacka http://www.adwokatura.pl/
Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu http://www.rada-adwokacka.poznan.pl/

Instytucje Europejskie

Europejski Trybunał Praw Człowieka http://www.echr.coe.int/ECHR/
Rada Europy http://www.coe.int/
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_pl.htm

Ważne instytucje

Prezydent RP http://www.prezydent.pl/
Sejm RP http://www.sejm.gov.pl/
Senat RP www.senat.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/
Rzecznik Praw Dziecka http://brpd.gov.pl/
Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/
Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl/
Narodowy Bank Polski http://www.nbp.pl/
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta http://www.uokik.gov.pl/
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego http://www.ptpa.org.pl/
Amnesty International http://amnesty.org.pl/