Wynagrodzenie

Kancelaria działa na podstawie zlecenia w zakresie i na warunkach uzgodnionych z mocodawcą.

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest w umowie w oparciu o poniższe zasady:

  1. W przypadku spraw sądowych wynagrodzenie ustalane jest przy zastosowywaniu przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, z uwzględnieniem ilości rozpraw i stopnia skomplikowania sprawy.
  2. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.
  3. Wynagrodzenie za doradztwo prawne oparte jest o ryczałtową stawkę godzinową, której wysokość uzależniona jest od stopnia skomplikowania danej sprawy. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie wystawionej faktury, do której załączane jest rozliczenie czasu pracy poświęconego na dane zlecenie.
  4. Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną na podstawie umowy za ryczałtowym wynagrodzeniem miesięcznym ustalonym na preferencyjnych zasadach.
  5. Wszelkie opłaty i należności publicznoprawne oraz koszty zewnętrzne związane z wykonaniem zlecenia takie jak opłaty sądowe, notarialne, tłumaczenia, podatki od dokonywanych czynności obciążają mocodawcę.