Przedsiębiorcy

Oferta Kancelarii skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw: przedsiębiorców indywidualnych oraz spółek – ich wspólników i członków organów. Konsultujemy bieżące działania, sporządzamy opinie prawne, negocjujemy umowy, przygotowujemy projekty uchwał. Prowadzimy windykację dłużników w ramach postępowań przedsądowych, negocjujemy warunki spłat, reprezentujemy mocodawców w postępowaniach sądowych, mediacji, arbitrażu i postępowaniach komorniczych. Obsługiwane firmy mogą liczyć na kompleksowe doradztwo, gdyż współpracujemy z prawnikami o innych specjalizacjach i doradcami podatkowymi.

Prowadzimy procesy w imieniu podwykonawców dochodzących bezpośrednio od inwestorów, w tym publicznych, wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

W przypadku sporów z partnerami zagranicznymi doradzamy klientom w zakresie wyboru sądu, procedury, właściwego prawa, wykonania orzeczenia zagranicznego na terenie RP, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów unijnych.

Świadczone usługi:

  • udzielanie porad prawnych,
  • tworzenie i rejestracja spółek,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów,
  • prowadzenie negocjacji z kontrahentami,
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących konkretnych zagadnień,
  • stała obsługa prawna,
  • windykacja,
  • zastępstwo procesowe.