Prawo rodzinne

Od 2005 roku główną specjalizacją Kancelarii jest pomoc prawna na rzecz osób z problemami rodzinnymi, przy czym priorytetem jest dla nas dobro dziecka i jego ochrona. Skutecznie i sprawnie reprezentujemy mocodawców w sprawach:

 • o rozwód / separację,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną,
 • umów majątkowych małżeńskich, w tym wyboru ustroju majątkowego między małżonkami w przypadku prowadzenia przez małżonka działalności gospodarczej,
 • o podział majątku wspólnego,
 • z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • o rozstrzygnięcie w ważnych sprawach dziecka, w tym w sprawach o wyrażenie zgody na zamieszkanie dziecka za granicą,
 • o umieszczenie w rodzinie zastępczej,
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ich egzekucję,
 • o ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • o uznanie dziecka / unieważnienie uznania dziecka,
 • o alimenty.